Katedra Literatury Rosyjskiej i Katedra Literatury Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej organizują III międzynarodową konferencję naukową na temat literatury i kultury emigracyjnej Słowian Wschodnich. Konferencja odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 13-15 października 2011 roku. 

 

Temat konferencji:


Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku.
Konteksty, estetyka, recepcja

 

Program Konferencji

 

13 października, czwartek

9.00-10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – Otwarcie konferencji

Przewodniczy: prof. Jan Orłowski

10.30 – Obrady plenarne: Oblicza emigracji

prof. Lucjan Suchanek (Oświęcim), Filozofia polityczna Aleksandra Sołżenicyna

prof. Бронислав Кодзис (Opole), Драматургия «первой волны» русской эмиграции в современном литературоведении

prof. dr hab. StefaniaAndrusiw (Lublin), Головні наративи в дискурсивному ландшафті української еміграційної літератури ХХ століття

prof. HalinaTwaranowicz (Białystok), Беларуская эмiграцыйная лiтаратура: крытычна-лiтаратуразнаучая рэцэпцыя

Przerwa na kawę

 

Przewodniczy: prof. Wiktoria Zachariewa

11.50-14.00 Obrady przedpołudniowe: Myśl religijno-filozoficzna, kultura muzyczna emigracji

prof. Мария Цымборска-Лебода (Lublin), Об одной эмиграционной статье Льва Карсавина (К учению о личности)

prof. Данута Шимоник (Siedlce), Федора Степуна «Встречи и размышления»

dr Алексей Куций, Идеал пастыря в нравственно-богословских изысканиях архимандрита Киприана (Керна)

prof. Иоанна Мяновска (Bydgoszcz), «...гневен как Грозный, разумен как Галицкий и трагичен как Борис». Федор Шаляпин в воспоминаниях Константина Коровина

prof. Małgorzata Matecka (Lublin), Koncepcja sztuki w emigracyjnym pisarstwie Sergiusza Rachmaninowa

 

Dyskusja

 

Przerwa obiadowa 14.00-15.00

 

Przewodniczy: prof. Maria Cymborska-Leboda

15.00-18.30 – Obrady popołudniowe: W kręgu estetyki i recepcji

prof. Jan Orłowski (Lublin), Wadim Andriejew – zapomniany rosyjski poeta emigracyjny

prof. Виктория Захарова (Н. Новгород), Онтологический статус мотива тишины в эмигрантской прозе Ивана Бунина

prof. DanušeKšicová (Brno), Драматургия Марины Цветаевой

prof. Елена Дзюба (Н. Новгород), Концепция исторического развития России XVIII века в «Старинных рассказах» М. Осоргина

dr Elżbieta Banasiuk (Warszawa), Koleje losu a wybór strategii pisarskich. Trzy drogi – trzy strategie: Nina Bierbierowa, Zinaida Szachowskaja, Irène Némirovsky

 

Przerwa na kawę

 

Przewodniczy: prof. Bronisław Kodzis

dr Liliana Kalita (Gdańsk), „Melancholia generosa” w prozie Marka Ałdanowa

dr Мария Гей (Opole), Время и пространство в романе Гайто Газданова „Ночные дороги”

dr Helena Głogowska (Białystok), Białoruskie środowisko literackie w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej (1945-1950)

dr Grażyna Charytoniuk-Michej (Białystok), Recepcja białoruskiej twórczości emigracyjnej na Białorusi po 1989 r. (na łamach tygodnika „Litaratura i Mastactva”)

 

Dyskusja

 

14 października, piątek

Przewodniczy: prof. Joanna Mianowska

9.00-13.00 – Obrady przedpołudniowe, s. 208 - Sekcja A: Emigracja i problemy identyfikacji. Krytyka i publicystyka literacka.

prof. Алексей Любомудров (С.-Петербург), Надежда Городецкая: от беллетристики к богословию

prof. Галина Нефагина (Słupsk), «Тружусь я в одиноком, но своем саду»: поэтический мир Валентины Синкевич

prof. Anna Raźny (Kraków), Metafizyczny aspekt Bierdiajewowskiej koncepcji literatury rosyjskiej (M. Gogol, F. Dostojewski, L. Tołstoj)

dr Беата Вегнерска (Bydgoszcz), Леонид Федорович Зуров в Библиотеке-Фонде Русское Зарубежье (к постановке вопроса)

 

Przerwa na kawę


Przewodniczy: prof. Aleksy Lubomudrow

prof. Anna Woźniak (Lublin), Какая критика? Литературные размышления Зинаиды Гиппиус

dr Monika Grygiel (Lublin), Nabokovikrytycy – relacje, oceny dawne i współczesne

dr Monika Sidor (Lublin), Правда и художественность. Рассуждения Александра Солженицына о произведениях русских эмигрантов

Prof. Katarzyna Duda (Kraków), Zinowij Zinik (Rosjanin na emigracji)

 

Dyskusja

 

14 października, piątek,

Przewodniczy: prof. Stefania Andrusiw

9.00-13.00 - Obrady przedpołudniowe, s. - Sekcja B: Kultura literacka emigracji ukraińskiej

dr Наталія Колесніченко-Братунь (Kijów), Типологія ареалів зарубіжного українства: літературний аспект

dr Tadeusz Karabowicz (Lublin), Tłumaczenia emigracyjnej literatury ukraińskiej na język polski

dr hab. Włodzimierz Osadczy (Lublin), Ku chwale „Matki Ukrainy”. Inspiracje ukraińskie w literaturze polskiej emigracji popowstaniowej w Galicji w drugiej połowie XIX wieku

dr Оксана Івасюк (Чернівці),Становлення українського еміграційного літературознавства у міжвоєнний період”

 

Przerwa na kawę

dr Marta Kaczmarczyk (Lublin), Emigracyjne losy rodu Kosaczów

dr Albert Nowacki (Lublin), Mykoła Chwylowy w świetle publicystyki emigracyjnej

dr Mirosława Kawecka (Lublin), Motywy baśniowe w twórczości Emmy Andijewskiej

mgr Edyta Moskowicz (Lublin), Feminizm w amerykańsko-ukraińskim wydaniu: doświadczenie Marty Bohaczewskiej-Chomjak

 

Dyskusja

 

Przerwa obiadowa 13.00-14.00

Wyjazd do Kazimierza Dolnego nad Wisłą – 14.00 – 19.00

Uroczysta kolacja, Kazimierz Dolny, Dom Pracy Twórczej – 17.30

 


15 października, sobota

Przewodniczy: prof. Anna Raźny

9.00-12.00 – Obrady przedpołudniowe, s. 208: Pismo „trzeciej fali” emigracji rosyjskiej

prof. Joanna Tarkowska (Lublin), Metaforyka podróży i schronienia w utworze „Priliw” Josifa Brodskiego

mgr Anna Jawdosiuk (Lublin), Natalia Gorbaniewska i „Kontynent” Władimira Maksimowa

dr Martyna Kowalska (Oświęcim), Obraz emigracji rosyjskiej w Ameryce (Jurij Drużnikow, Siergiej Dowłatow)

dr Agnieszka Lenart (Lublin), Świat w lustrze. O „Piśmie Leonarda” Diny Rubinej

mgr Katarzyna Babkiewicz (Lublin), Wasilija Aksionowa refleksje o sztuce

 

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji – 12.00

Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie Kaplicy Św. Trójcy na Zamku Lubelskim

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, godz. 19:53 - Monika Grygiel