Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

Po raz drugi Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Wydział Zamiejscowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznym w Jaśle zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”, która odbędzie się 4 lutego 2017 r. w Jaśle.

 

Konferencję poświęcamy tematom bliskim nie tylko teoretykom edukacji, ale również praktykom – wychowawcom, pedagogom i wszystkim osobom zaangażowanym w proces wychowania i nauczania dziecka w szkole. Naszym celem jest nie tyko wymiana cennych doświadczeń ale również wzrost wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pragniemy pochylić się nad każdym uczniem potrzebującym specjalnych metod pracy, zarówno nad tym, który z powodu niepełnosprawności posiada orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, jak również nad tym, który indywidualnego podejścia wymaga z uwagi na ponadprzeciętną sprawność procesów poznawczych. Refleksje i doświadczenia dotyczyć będą całego procesu edukacji dziecka w szkole – od działań profilaktycznych, poprzez diagnozę potrzeb, aż do programu wsparcia i konkretnych metod pracy.

 

 

Program

9.30 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji  - dr Przemysław Baciak, Dziekan Wydziału Zamiejscowego AHE w Jaśle

10.05 Wystąpienie zaproszonych gości

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM jako projekt samorządowego systemu wspierania uzdolnień uczniów - Elwira Musiałowicz-Czech, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła

Wprowadzenie: główne cele i założenia konferencjidr Barbara Wolny, dr Małgorzata Lis 

 

10.15 – 11.45  Sesja plenarna I

Moderatorzy sesji:  dr Barbara Wolny, dr Małgorzata Lis 

 

 • Jak się odnaleźć w chaosie wartości?, ks. Prof. Roman Sieroń, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL WZPiNoS w Stalowej Woli
 • Organizacja kształcenia specjalnego w szkole, mgr Katarzyna Stępniak, Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawa
 • Etyczne aspekty pracy nauczyciela,  dr hab. Andrzej  Niedojadło, Tarnów
 • Nowoczesne koncepcje pracy z uczniem zdolnymdr Barbara Wolny, KUL WZPiNoS w Stalowej Woli, AHE Jasło  
 • Zespół Aspergera w teorii i praktyce życia szkolnego, dr Małgorzata Lis, AHE Jasło

11.45 – 12.00 Podsumowanie, dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

 

12.30 – 13.45 Obrady w sekcjach

 

Sekcja I. Uczeń zdolny w szkole

Moderator - dr Barbara Wolny

 • Jak rozpoznać ucznia zdolnego oraz Jego potrzeby, mgr Kamila Farbiszewska – Arent, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Strategie nauczania dzieci uzdolnionych oparte na podstawie zmian ilościowych i jakościowych, mgr Malinouskaya Volha,Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Spona Z, czyli nowy sposób na Alcybiadesa. O  metodach pracy  z uczniem zdolnym, mgr Joanna Jędrycha, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uzdolnienia a niepełnosprawność, dr Joanna Inglot – Kulas, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Sekcja II. Różne oblicza niepełnosprawności

Moderator - dr Małgorzata Lis

 • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej, dr Marta Deńca, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie,
 • Potrzeby edukacyjne dzieci po zabiegach neurochirurgicznych, mgr Karolina Kwiatkowska, Oddział neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,    
 • Praca z uczniem dyslektycznym na zajęciach języka angielskiego w szkole podstawowej – nauka kaligrafii oraz pisania jako sprawności językowej, dr Iwona Gryz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
 • Lalka typu "muppet" w procesie dydaktycznym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dr Katarzyna Król, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • Rewalidacja ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera, dr Angelika Bąk, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle,
 • Skuteczność i uwarunkowania wykorzystania gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym (od 7 roku życia do 12 roku życia)-  założenia badań własnych, mgr Marta Holeksa, Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie,
 • Uczniowie niezdiagnozowani - gdzie szukać pomocy, mgr Iwona Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski,

 

13.35 – 14.00 – Sprawozdanie z obrad w sesjach. Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017, godz. 08:34 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-01-16