Sesje środowiskowe - czytaj

Konferencje

 

2013

 • Sekrety czasu. Marca Chagalla obrazy z zegarami – referat wygłoszony dla Uniwersytety Trzeciego Wieku (Lublin), oddział w Poniatowej (07.03.2013)
 • „Morskie tercyny”. Morze w poezji i eseistyce ks. Janusza Stanisława Pasierba – referat wygłoszony podczas „II Konferencji Historii Morskiej i rzecznej” – Uniwersytet Gdański (16.03.2013)
 • Ksiądz wobec świata w reportażu i fikcji literackiej Wojciecha Tochmana – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postać księdza w literaturze”- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (20.04.2013)
 • Wiersze o obrazach – referat wygłoszony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Lublin), oddział w Poniatowej (16.05.2013)
 • Pół żartem i na serio. „Bajki” i „Król Mrówek” Zbigniewa Herberta ¬– referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Małe formy prozatorskie. Między tradycją a nowoczesnością”, Uniwersytet Warszawki (21.05. 2013)
 • Revitalisation concept of the Masovian Dukes’ Castel in Ciechanów ¬– referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Current Issues in Research, Conservation of Historical Fortifications”, Lviv Polytechnic National State Univesity, Lwów (30.05.2013)
 • Milcząc świadkujemy. Głosy w wierszu Caravaggio na Malcie ks. St. Janusza Pasierba ¬– referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Poezja! Kto mówi? Problemy z podmiotem”, KUL (04.06.2013)
 • Dusza poety. O wierszu Epizod z Saint Benoit Zbigniewa Herberta – ogólnopolska konferencja naukowa „Poezja! Rozmowy z tradycją”, KUL (26.06.2013)
 • W ciemni twojego wnętrza. Fascynacje fotografią w polskiej poezji i prozie najnowszej – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych”, Biblioteka Narodowa, Warszawa (12-13.12.2013)

 

X Lubelski Festiwal Nauki (2013):

 • Pies infernalny, miejscowy osiłek i stary Prometeusz. Bohaterowie prywatnej mitologii Zbigniewa Herberta.
 • Poeta w muzeum. Inspiracje sztuką w poezji współczesnej.
 • Cykle malarskie w poezji ks. Janusza St. Pasierba.

 

2012

 • „Z tych samych źródeł”. Rzeźba antyczna w poezji polskiej XX wieku – konferencja ogólnopolska „Antyk 2.0 czyli ile antyku jest we współczesności?” – Uniwersytet Warszawski (27.10.2012)

 

2011

 • (referat) Jarosław Iwaszkiewicz - widzenie sztuki Włoch. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Polak we Włoszech - Włoch w Polsce, zorganizowane przez Włoski Instytut Kultury i Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa, (16-17.11.2011)
 • Sztuka w „Podróżach do Włoch” Jarosława Iwaszkiewicza – referat wygłoszony podczas Drugiej Edycji Otwartych Wykładów z Historii Sztuki Aktualność sztuki, zorganizowanej przez IHS KUL (02.06., 06.06.2011)

 

2008

 • Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta ­– referat wygłoszony na sesji zorganizowanej w ramach Literackiego Festiwalu Poezji „Miasto Poezji” (30.05.2008)
 • Sztuka w twórczości Zbigniewa Herberta – referat wygłoszony dla uczestników Kursu metodycznego dla nauczycieli muzyki, plastyki i tańca, zorganizowanego przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (05.12.2008)

 

2007

 • Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta – referat na konferencji naukowej Korespondencja sztuk – literatura a… na Uniwersytecie Zielonogórskim (23.10.2007)
 • O wierszu Epizod z Saint Benoit Zbigniewa Herberta – referat na Warsztatach Herbertologicznych, zorganizowanych w ramach Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta w Domu Pracy Twórczej w Oborach k. Warszawy (20.10.2007)

 

 

 na górę

Sesje środowiskowe:

Zorganizowane przez Katedrę Krytyki Literackiej KUL, sesje z cyklu: Krytyka literacka a historia literatury. Pytania i odpowiedzi na progu wieku.

 

2010

 • Czerwienią, fioletem, błękitem. Symbolika barw w wierszu Écorché Janusza St. Pasierba (08.01.2010)
 • W samo południe / zapach końca świata. Malarskie wizje Sądu Ostatecznego w poezji Janusza St. Pasierba (09.04.2010)

 

2009

 • Począłeś mnie z ręki. Genesis w poezji Janusza St. Pasierba (02.10.2009)
 • Zbigniew Herbert wobec tekstów naukowych o sztuce (24.04.2009)

 

2008

 • Wobec nieobecności Boga? Bóg w poezji Zbigniewa Herberta (07.11.2008)
 • Kamień w twórczości Zbigniewa Herberta  (10.11.2008)
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2014, godz. 17:38 - Agata Poręba