2016

 • W kręgu dawnej polszczyzny, Kraków 9-10 V 2016 Uniwersytet Pedagogiczny (referat: Słownictwo z zakresu uprawy roli w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimiera Haura)
 • Przeszłość w języku zamknięta, Częstochowa  25-26 X 2016 Akademia Jana Długosza (referat: .Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura))

 

2015

 • Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie, Krasnobród 18 IV 2015, (referat: Matka Boża Krasnobrodzka w twórczości lokalnych poetów ludowych (wybrane aspekty językowe))
 • Język pisarzy V: Problemy gramatyki, Warszawa 20-22 V 2015 (referat: Grupy nominalne w XVII-wiecznym zbiorze kolęd Symfonije anielskie Jana Żabczyca)

 

2014

 • Ulica poetycka – podróż z bagażem słów, Zamość 29-30 VIII 2014 (referat: Neologizmy w twórczości Bolesława Leśmiana)

 

2013

 • Międzynarodowe Sympozjum Słowiańskie, Lwów 17-18 V 2013 (referat: Ukraińskie wpływy językowe w Sielankach Szymona Szymonowica (1614))
 • Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu, Warszawa 8-10 V 2013 (referat:

  Wybrane środki leksykalno-składniowe w XVII-wiecznym zbiorze kolęd Symfonije anielskie Jana Żabczyca)

 

2012

 • Tradycja i nowoczesność w języku, Lublin-Zamość, 23-25.04.2012 (referat: Struktura składniowo-leksykalna nagłówków prasowych w dwu popularnych tygodnikach na Zamojszczyźnie – Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia)

 

2009

 • Dni Lublina w Poznaniu, Obrzycko 16-17.11.2009.  
 • VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin-Zamość, 7-8.05.2009.

 

2008

 • Szymonowic – poeta wciąż aktualny. Sesja naukowa, Zamość, 24.10.2008

 

2004

 • VI Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 14-16.10.2004.

 

2002

 • Język religijny dawniej i dziś, Gniezno, 15-17.04.2002.
 • IV Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 20-22.11.2002.

 

1999

 • I Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 9-10.12.1999.

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018, godz. 14:59 - Małgorzata Nowak-Barcińska