2009 

  • referat: O wierszu Apokryf Jana Lechonia na ogólnopolskiej konferencji Poeci XX wieku: Jan Lechoń; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22-24 kwietnia 2009).

 

2008 

  • referat: „którędy chodzi księżyc”. Jeden donos [o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego] jako wprowadzenie do spotkania z poetą w ramach cyklu Miasto poezji. Lubelski Festiwal Literacki, współorganizowanego przez Katedrę Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 26 maja 2008).
  • referat: Nieczytelność tego świata.Kilka uwag o wyobcowaniu w poezji Jana Polkowskiego na ogólnopolskiej konferencji Między Wschodem i Zachodem. „Swoi” i „obcy” w literaturze polskiej zorganizowanej przez Koło naukowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, 9 maja 2008).

 

2007 

  • referat: Piekło modernistów, czyli jak pisać o tajemnicyna ogólnopolskiej sesji Ślad niemożliwego poświęconej Ostatniej WieczerzyPawła Huelle; sesję z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania współorganizowały: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo "Znak" i Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" (Lublin, 24 kwietnia 2007).

 

2005 

  • referat: Rower Castorpa na ogólnopolskiej konferencji: VIII Tydzień Polonistów: Proza polska po 1989 r. Rekonesans zorganizowanej przez Koło Polonistów Studentów KUL (Lublin, 11 maja 2005).
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 10:32 - Agata Poręba