Miłośników słowa zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: Czytamy prozę rosyjską, który odbędzie się 01.12.2016 godz. 11:00 w sali CN-004 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (Al. Racławickie 14).

 

Organizatorami konkursu są: Instytut Filologii Słowiańskiej KUL oraz Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

 

Założenia konkursowe:

  • Konkurs przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia.
  • Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie dwóch (czytanych) fragmentów prozy rosyjskiej w języku oryginału.
  • Czas występu nie powinien przekraczać 5-7 minut.
  • Prezentacje mogą być wzbogacone o środki artystyczne (rekwizyty, kostium, podkład muzyczny itd.).
  • Studenci obcokrajowcy będą stanowić oddzielną grupę konkursową.

 

Jury ocenia:

  • Interpretację utworu
  • Poprawność językową (wymowa, intonacja, akcent)
  • Warsztat artystyczny

 

Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać do dnia 24.11.2016 na adres: zoe@umcs.pl lub zoe@umcs.lublin.pl

 

 

Karta zgłoszeniowa (PDF)

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016, godz. 16:38 - Monika Grygiel