Aktualności

Konkurs literacko-plastyczny „Biblioteka nie straszy!"

Biblioteka nie straszyBiblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Biblioteka nie straszy! Opowieść biblioteczna”. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i podkreślenie roli czytania oraz bibliotek w życiu społecznym każdego człowieka. Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można zgłaszać prace w formie opowiadania lub komiksu o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami. Termin składania prac konkursowych: 30 kwietnia 2017 r.

 

Prace należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 lub do Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej znajdującej się w Gmachu Głównym KUL, przy Al. Racławickich 14, pok. 9. W przypadku opowiadania praca może zostać przesłana w wersji elektronicznej na adres sekretariatu biblioteki: sekbibl@kul.pl, z dopiskiem w temacie: Konkurs Tydzień Bibliotek. Wraz z pracami konkursowymi powinna zostać dostarczona karta informacyjna zawierająca: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy oraz wiek autora pracy, w przypadku osób nieletnich zgodę na udział w konkursie.
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dla każdej z form wg kategorii wiekowych (dzieci - poniżej 12 lat, młodzież - 13-16 lat, młodzież i dorośli - powyżej 16 lat).
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XIV Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka. Oczywiście!” (8-12.05.2017 r.). Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie.
Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora.
Życzymy ciekawych pomysłów i twórczych prac!