Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Oferty należy składać do 20 lutego 2015.

Informacje na ten temat znajdują się tutaj: KONKURS.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, godz. 21:29 - Urszula Czyżewska