Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konkursie na finansowanie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

W ramach konkursu będą dofinansowane projekty, które przewidują m.in. następujące działania:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;

 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo–rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

 

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą.

Okres realizacji projektu – od 6 do 24 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji mieści się pomiędzy 1 grudnia 2018 r. a 30 listopada 2020 r.

 

Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek. W związku z tym, prosimy o zgłaszanie zainteresowania przygotowaniem wniosku do pracowników Działu Projektów Międzynarodowych KUL.

 

Dofinansowanie projektu może wynieść maksymalnie: 1 mln zł dla partnerstwa z 3 partnerami zagranicznymi, 1,5 mln zł dla partnerstwa z 4-5 partnerami zagranicznymi lub 2 mln zł dla partnerstwa z 6 więcej partnerami.

Termin na składanie wniosków upływa 13 lipca 2018 roku o godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 października 2018 roku. 

 

Więcej informacji o konkursie: tutaj

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 06:58 - Urszula Czyżewska