EqUIP

 

NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

equip

 

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

 

Jeden projekt musi angażować min. 3 partnerów z 3 krajów biorących udział w konkursie, OBOWIĄZKOWO w każdym projekcie partner z Indii. Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00.

 

Więcej informacji o konkursie:

 

BiodivERsA

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

biodiversa

NCN wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”.

Konkurs obejmuje następujące tematy: 1) Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions; 2) Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

 

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, tj.: Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.

 

Rejestracja wniosku do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 

Więcej informacji o konkursie:

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017, godz. 13:33 - Urszula Czyżewska