Funkcjonowanie Sekretariatu IH do 31.03.2020 r.

 

Przyjęcia interesantów zostają zawieszone do odwołania.

Sprawy pilne będą załatwiane drogą elektroniczną lub z osobą dyżurującą.

 

Harmonogram dyżurów sekretarzy ds. naukowych:

 

12.03 - Piotr Tokarski, CN-011, 81/ 445 43 10
13.03 - Ewa Krawczak, CN-116, 81/ 445 40 27
16.03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak, C-1030, 81/ 445 39 81
17.03 - Natalia Turkiewicz, CN-207, 81/ 445 44 46
18.03 - Piotr Tokarski, CN-011, 81/ 445 43 10
19.03 - Ewa Krawczak, CN-116, 81/ 445 40 27
20.03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak, C-1030, 81/ 445 39 81
23.03 - Natalia Turkiewicz, CN-207, 81/ 445 44 46
24.03 - Piotr Tokarski, CN-011, 81/ 445 43 10
25.03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak, C-1030, 81/ 445 39 81
26.03 - Ewa Krawczak, CN-116, 81/ 445 40 27
27.03 - Piotr Tokarski, CN-011, 81/ 445 43 10
30.03 - Natalia Turkiewicz, CN-207, 81/ 445 44 46
31.03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak, C-1030, 81/ 445 39 81

 


 

 

Instytut Historii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. +48 81/ 445 40 27

Sekretariat Instytutu Historii
Collegium Norwidianum - p. CN-114, CN-116
sekretih[at]kul.pl

 

Sekretarz naukowy: CN-116

dr inż. Ewa Krawczak - ihnauka[at]kul.pl

tel. +48 81/445 40 27

 

Sekretarz dydaktyczny: CN-114
mgr inż. Joanna Matwiejczyk - ihdydaktyka[at]kul.pl

tel. +48 81/445 44 93

Obsługa interesantów: poniedziałek-piątek 11.00 - 13.00

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020, godz. 15:05 - Ewa Krawczak