Studia na specjalności Analityka kryminalistyczna pozwolą osobom zainteresowanym wykształcić kompetencje potrzebne do prowadzenia specjalistycznych badań i analiz z zakresu czynności operacyjnych w trakcie dochodzenia i próby wyjaśnienia popełnionego przestępstwa. Absolwenci tej specjalności zdobędą umiejętność profilowania kryminalistycznego, taktyk i technik detektywistycznych, balistyki, zwalczania cyberprzestępczości, znajomości podstaw prawa, balistyki, a także przeciwdziałania fałszerstwom dokumentów.

 

Przedmioty wiodące:

 • Prawo policyjne
 • Cyberprzestępczość
 • Prawo i postępowanie karne i skarbowe
 • Metody pracy technika kryminalistycznego
 • Taktyka i techniki detektywistyczne
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Prawo dowodowe
 • Metodyka ścigania przestępstw
 • Balistyka
 • Przestępczość kryminalna
 • Nowe tendencje w kryminalistyce
 • Podstawy prawa wykroczeń
 • Fałszerstwa dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 01:35 - Tomasz Peciakowski