W roku akademickim 2021/2022 osoby zainteresowane będą mogły podjąć studia na kierunku Kryminologia (studia stacjonarne II stopnia) prowadzonymi przez Instytut Nauk Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Stabilność społeczna i gospodarcza państwa wymaga nowych specjalistów z zakresu analityki kryminalistycznej i prewencji zachowań przestępczych, które będą specjalizacjami na kierunku Kryminologia (stacjonarne II stopnia).

 

Dlaczego Kryminologia?

 

   Innowacyjność tego kierunku będzie opierała się na przygotowaniu studentów przez wybitnych specjalistów z zakresu kryminalistyki, wyposażonych w kompetencje rozwiązywania złożonych procesów społecznych. Zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz rosnąca cyfryzacja społeczeństwa pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że kierunek Kryminologia wpisuje się w potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Studia na kierunku Kryminologia pozwalają przyszłym absolwentom na zdobycie szerokich kompetencji oraz umiejętności, które stanowić będą o możliwości zawodowego rozwoju.

 

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych (np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne)
 • pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary oraz sprawowania w tych instytucjach funkcji kierowniczych.
 • zatrudnienia w międzynarodowych instytucjach takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International
 • możliwości pracy w instytucjach prywatnych (usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia, poszukiwanie zaginionych osób i mienia), a także do samodzielnego realizowania różnego rodzaju zaawansowanych analiz kryminalistycznych
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu kryminologii w tym cyberbezpieczeństwa

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

 • Struktury społeczne
 • Zbrodnie przeciwko ludzkości
 • Socjologia kryminalna
 • Polityka bezpieczeństwa RP
 • Metody badań społecznych
 • Przestępczość chuligańska I stadionowa
 • Operacyjne działania wywiadowcze
 • Recydywa
 • Badanie śladów przestępstw metodami fizycznymi
 • Symulacja rozprawy sądowej
 • Techniki interwencyjne

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 01:39 - Tomasz Peciakowski