A. KSIĄŻKI AUTORSKIE

 

 • Justyna Dąbkowska-Kujko"Lingua" Erazma z Rotterdamu. Cztery studia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2022, ss. 249. [spis treści]

 

 

 • Barbara Niebelska-Rajca, Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginatio" w teorii twórczości renesansu i baroku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 354 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 8). [spis treści]

 

niebelska_klopot_z_wyobraznia_1

 

 • Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej, Lublin 2017, ss. 352 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 4). [spis treści]

 

 

 • Agnieszka Czechowicz, Wszytko to pod figurą. Studia o miejscu alegorii w poematach epickich XVII wieku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 250 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 3). [spis treści]

 

 Wszytko to pod figura

 

 • Wiesław PawlakDe eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 542 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 1) [spis treści].

 

 

 • Barbara Niebelska-Rajca,"Energeia" i "enargeia" w teoriach literackich renesansu i baroku, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria" 2012 ("Studia Staropolskie. Series Nova", t. 32 (LXXXVIII). [Contents.pdf]

 

Niebelska_enargeia

 

 • Justyna Dąbkowska-Kujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2010. [spis treści]

 

Dabkowska_lipsius

 

 • Agnieszka Czechowicz, Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa, Instytut Badań Literackich, Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria" 2008, ("Studia Staropolskie Series Nova", t. XVI (LXXII)).

 

roznosc_w_rzeczach_428

 

 • Wiesław Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2005. [nota o książce]

 

Pawlak_Koncept_w_kazaniach

 

 • Mirosława Hanusiewicz, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa, Semper 2004. [spis treści]

 

pi_stopni_01

 

 • Mirosława Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1998 [spis treści]

 

swieteizmyslowe

 

 • Mirosława Hanusiewicz, Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego. Rzym-Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, Fundacja Jana Pawła II 1994.

 

wiat_podz_400

 

 • Alina Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 1992 [spis treści].

 piesni_czasu_smierci_400

 

 • Alina Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa, PWN 1992.

    

sarmaci_400

 

 

 • Jadwiga Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa, PIW 1978. [spis treści]

 

dwie_niesk_400

 

 • Jadwiga SokołowskaSpory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki, Warszawa, PIW, 1971, s. 372. [spis treści]

 

B. PRACE ZBIOROWE

 • Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. nauk. Elwira Buszewicz, Justyna Dąbkowska-Kujko, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 482. [spis treści]

 

 

 • Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. Barbara niebelska-Rajca, Maciej Pieczyński, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2018, ss. 370 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 6) [spis treści]

 

 

 • Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Wiesław Pawlak, Lublin 2018 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 7). [spis treści]

 

slawa_z_dowcipu_1

 

 • W przestrzeni południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. nauk. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, ss. 526 [Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 2] [spis treści]

 

 

 • Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. Estera Lasocińska, Wiesław Pawlak, Warszawa, IBL PAN-Wydawnictwo, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2015, ss. 552 (Studia Staropolskie. Series Nova, t. XLIII).

 

wiazanie_sobotkowe_1

 

 • Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Wydawnictwo UW, Warszawa 2015, ss. 732 [Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1] [spis treści]

 

 

 

 • Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Anna Nowicka-Struska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 224 [Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie, t. II]. 

 

 

 • Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. Agnieszka Czechowicz, Małgorzata Trębska, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 2). [spis treści]

 

 

 Humanism in Polish Culture

 

 • Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. Wiesław Pawlak, Magdalena Piskała, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie "Pro cultura litteraria" 2011  („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXX (LXXXVI). [spis_tresci.pdf]

 

Wojny

 

 • Staropolskie arkadie, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Joanna Krauze-Karpińska, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie "Pro cultura litteraria" 2010 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXIX (LXXXV). [spis_tresci.pdf]

 

 Staropolskie arkadie

 

 • Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2009. [spis treści] [spis tresci.pdf]

 

 

 • "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej, red. Estera Lasocińska, Agnieszka Czechowicz, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie "Pro cultura litteraria" 2008 ("Studia Staropolskie. Studia Staropolskie' Series Nova", t. XVIII (LXXIV)). [spis_tresci.pdf]

 

Swiat prozy staropolskiej

 

 • Koncept w kulturze staropolskiej, red. Ludwika Ślęk, Adam Karpiński, Wiesław Pawlak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2005. [spis treści]

 

koncept_w_kulturze

 

 • Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. Adam Karpiński, Estera Lasocińska, Mirosława Hanusiewicz, Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN 2003 ("Studia Staropolskie. Series Nova", t. VII (LXIII)) spis_treści.pdf]

 

miech_400

 

 • Świt i zmierzch baroku, red. Mirosława Hanusiewicz, Justyna Dąbkowska, Adam Karpiński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2002 [spis treści] [spis tresci_pdf]

 swit

 

 

rel.pol.bar_400

 

 • Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Mirosława Hanusiewicz, Adam Karpiński, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1995 [spis treści].

 lpb_400_01

 

 

  

C.  PRACE EDYTORSKIE

 

 

 • Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Edidit, in linguam Polonam traduxit, praefatione annotationibusque instruxit Wiesław Pawlak. Wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2021, ss. 236 ("Źródła i monografie" 516). [spis treści]

 

 

 • Martinus Cromerus, Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogis, wyd. i oprac. Agnieszka Dziuba, Wojciech Kopek, Krzysztof Mogielnicki, red. nauk. tomu Jakub Pigoń, TN KUL, Lublin 2021, ss. 940 ("Staropolski Dramat i Dialog Religijny", red. J. Dąbkowska-Kujko, t. 6). 

 

 

 • Marcin Kromer, Rozmowy Dworzanina z Mnichem, wyd. i oprac. Justyna Dąbkowska-Kujko, Piotr Kociumbas, red. nauk. tomu Elwira Buszewicz, TN KUL, Lublin 2021, ss. 658 ("Staropolski Dramat i Dialog Religijny", red. J. Dąbkowska-Kujko, t. 5). [spis treści]

 

 

 • Wespazjan Kochowski, Ogród Panieński, wyd. Roman Mazurkiewicz, Wiesław Pawlak, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2019, ss. 943 ("Biblioteka Pisarzy Staropolskich" t. 47) [nota o książce]

 

 

 • Simon Simonides Leopoliensis/Szymon Szymonowic, Castus Ioseph. Niewinny Józef, wyd., przekł. i oprac. Izabela Bogumił, red. nauk. tomu Zofia Głombiowska, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2019 ("Staropolski Dramat i Dialog Religijny", red. nauk. Justyna Dąbkowska-Kujko, t. 4).

 

 

 • Erazm z Rotterdamu, Anonim, Księgi, które zową język, wyd. Justyna Dąbkowska-Kujko, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2019, ss. 783 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 44).

 

 

 • Wacław Potocki: Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim, wyd. i oprac. Agnieszka Czechowicz, red. nauk. tomu Radosław Grześkowiak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2018 ("Staropolski Dramat i Dialog Religijny", red. nauk. Justyna Dąbkowska-Kujko, t. 3).

 

potocki_dyjalog

 

 • Jan Kochanowski, Trfiles, Songs and Saint John's Eve Song", translated by Michael J. Mikoś, ed. and with a foreword by M. Hanusiewicz-Lavallee, Lublin 2018, ss. 178 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 5).

 

 

 • Susanna, ex Danielis 13. tragoedia. Zuzanna, tragedia z 13. rozdziału Księgi Daniela, wyd. i oprac. D. Chemperek i R. Sawa, przekł. R. Sawa, red. nauk. tomu M. Jońca, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2016, ss. 292 ("Staropolski Dramat i Dialog Religijny", red. nauk. J. Dąbkowska-Kujko, t. II).

 

 

 • George Buchanan, Baptistes sive Calumnia. Walenty Maciej Tepper, Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający, wyd. i oprac. E. Buszewicz, R. Mazurkiewicz, red. nauk. tomu P. Urbański, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2016, ss. 306 ("Staropolski Dramat i Dialog Religijny", red. nauk. J. Dąbkowska-Kujko, t. 1).

 

 

 • Stanisław Papczyński, Pisma pasyjne, przeł. Ryszard Roman Piętka, wprowadzenie Wiesław Pawlak, Marek Miotk, Warszawa, Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2008, s. 192 ("Źródła Mariańskie" 5).

 

 

 • Stanisław Herakliusz Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, wyd. Justyna Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2006, s. 672 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich", t. 32).

 

rozmowy

 

 • Stanisław Grochowski, Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych..., Warszawa, wyd. Justyna Dąbkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 1997 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 8).

 

wirydarz_400

 

 • I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. Jadwiga Sokołowska, Warszawa, PIW 1991.

 

I w odmianach czasu smak jest

 

 

 • Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, oprac. Jadwiga Sokołowska, Warszawa, PIW 1984.

 

rozmaite_sprawy_400

 

 


 D. CZASOPISMA

 

 

 • „Roczniki Humanistyczne" 1979, z. 1.
 
 • "Roczniki Humanistyczne" 1984, z. 1.
 

rh1

 

 • "Roczniki Humanistyczne" 2001, z. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2022, godz. 09:44 - Wiesław Pawlak