Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w gronie uczelni, które zwyciężyły w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Konkurs ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt powstał przy udziale pracowników DOBiRU, DWZ, DPiKS, DTS i in.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2014, godz. 07:43 - Urszula Czyżewska