KUL-owskie spotkania literackie: Teresa Księska-Falger

spotkania literackie

Kolejnym gościem KUL-owskich spotkań literackich będzie Teresa Księska-Falger, pianistka, popularyzatorka muzyki, autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych. Spotkanie rozpocznie się 18 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 w Gmachu Głównym, sala GG-208.

 

Teresa Księska-Falger - pianistka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Była pedagogiem klasy fortepianu i dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, zastępcą dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy, dyrektorem Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.


Inicjatorka i dyrektor wielu znaczących dla miasta i regionu festiwali, m.in. Nałęczowskiego Divertimento, Festiwalu Spotkań Kultur CAPER LUBLINENSIS, Harmonii Starego Miasta, Międzynarodowego Festiwalu – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk, a także współorganizator cyklu koncertów Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką.


Ceniona autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych, popularyzatorka wiedzy muzycznej. Za swoje osiągnięcia zawodowe była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez władze państwowe i samorządowe, m.in. medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Bene Meritus Terrae Lublinensi.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 14:12 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-01-10