Podziękowań związanych z Festynem Integracyjnym Wydziału Teologii „KULopiada” nadszedł czas!

   Na początku pragnę skierować słowa wdzięczności do ks. Dziekana naszego Wydziału- ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego – dziękuję za umożliwienie organizacji kolejnej edycji Festynu, za objęcie opieką naszych starań i okazane wsparcie.
Powodem naszej radości była i obecność życzliwość całego Kolegium Dziekańskiemu WT w tak ważnym dniu.

Integracja całego środowiska WT nie byłaby możliwa bez udziału społeczności seminarium. Z tego względu szczególne podziękowania kieruję ku rektorowi MSD w Lublinie – ks. dr. Markowi Słomce za wyrażoną aprobatę oraz zgodę na udział alumnów w rozgrywkach sportowych.

Nasza impreza była wpisana w kalendarz Lubelskich Dni Kultury Studenckiej "Juwenalia - Feliniada - KULturalia" 2014. Dzięki temu cieszyliśmy się szczególnym wsparciem ze strony Prorektora ds. Studenckich – dr. hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL i wiceprzewodniczącego RS KUL ds. animacji życia akademickiego – Pawła Fila, za co składam serdeczne podziękowania. Słowo wdzięczności za owocną współpracę kieruję także do przewodniczącego Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu – Michała Kozaka.

Podziękowanie za możliwość organizacji Festynu na terenie hali sportowej i ciepłe przyjęcie składam na ręce kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL – p. Stanisław Lisa.

 

Po rozgrywkach mogliśmy zgasić pragnienie i posilić smakołykami przygotowanymi specjalnie na tę okazję.

Było to możliwe dzięki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lublinie

oraz dzięki Piekarni – Ciastkarni „KUNA” z Żabiej Woli. Dziękujemy serdecznie za okazaną nam pomoc i ofiarność.

 

Moją wdzięczność kieruję również ku kuratorowi RWSSWT KUL – dr. Adamowi Zadrodze, oraz ku osobom zaaranżowanym w organizację „KULopiady” z ramienia RWSSWT KUL. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas i włożony trud.

Na koniec pragnę skierować podziękowanie do bohaterów tego dnia: profesorów i studentów Wydziału Teologii. Cieszymy się z Państwa obecności, zaangażowania i wszelkiej okazanej nam pomocy!

Jeszcze raz dziękuję wszystkim!

Martyna Wąsik
Przewodnicząca RWSSWT KUL

 

 

 

 

 

Autor: Stanisław Bigos
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2014, godz. 11:55 - Stanisław Bigos