Wykaz lektur do Pradziejów ziem polskich.


A.
S. J. de Laet, Archeologia i jej problemy, Warszawa 1960.
H. W. Franke, Mowa przeszłości, Warszawa 1966.
J. Coles, Archeologia doświadczalna, Warszawa 1977.
J. D. Clark, Prahistoria Afryki, Warszawa 1978, s.9-105.
W. Hensel, Archeologia żywa, Warszawa 1978.
L. Deuel, Lot w przeszłość, Warszawa 1984, s.7-75, 288-327.


B.
J. G. D. Clark, Europa przedhistoryczna, Warszawa 1957 (rozdz. 7-9).
A. Leroi-Gourhan, Religie prehistoryczne, Warszawa 1966.
A. Laming, Skarby w grocie Lascaux, Warszawa 1968.
G. Clark, S. Pigott, Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa 1970 (rozdz.1-4, 12-14).
Z. Bukowski, K. Dąbrowski, Świt kultury europejskiej, Warszawa 1971.
R. Drossler, Wenus epoki lodowej, Warszawa 1973 (dziesięć rozdz. do wyboru)
J. Cepik, Wspomnienia z przeszłości, Poznań 1983.
J. H. Reichholf, Zagadka rodowodu człowieka, Warszawa 1992 s. 193-287.
E. McMullin, Ewolucja i stworzenie, Kraków 1993.


C.
J. Kostrzewski, Prasłowiańszczyzna, Poznań 1946.
J. Kostrzewski, Kultura prapolska, Warszawa 1962 (do s. 119).
J. Gąssowski, Dzieje i kultura dawnych Słowian, Warszawa 1964.
J. Gąssowski, Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa 1975.
B. Gediga, Śladami religii Prasłowian, Warszawa 1976.
J. Wielowiejski, Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich /I-V wiek/, Warszawa 1976.

D.
W. Chmielewski, Zagadnienie grobowców kujawskich, Łódź 1952.
T. Żurowski, Świt górnictwa, Warszawa 1962.
Z. Rajewski, Biskupin. Osiedle obronne ...., Warszawa 1970.
Z. Bagniewski, Dzieje ziemi wydarte, Wrocław 1970.
W. Wojciechowski, Broń pierwotna i starożytna w Polsce, Warszawa 1973.
K. Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Warszawa - Kraków 1974.
T. Malinowski, Wielkopolska u schyłku starożytności, Poznań 1975.
R. Wołągiewicz, Kręgi kamienne w Grzybnicy, Koszalin 1977.
Z otchłani wieków 51:1985 nr 3-4 (art. Z. Sułowski, L. Leciejewicz, J. Kolendo, K. Godłowski, K. Jażdżewski).


Zalecane podręczniki:
J. Kostrzewski, Pradzieje ziem polskich, Poznań 1949.
A. Gardawski, J. Gąssowski, Z. Rajewski, Archeologia i pradzieje Polski, Warszawa 1957.
J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, Wrocław 1965.
W. Hensel, Ziemie polskie w pradziejach, Warszawa 1969.
J. K. Kozłowski, Archeologia prahistoryczna, t.1-2, Kraków 1972-1973.
Kultury i ludy dawnej Europy, red. S. K. Kozłowski, Warszawa 1981.
J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach Polski, Warszawa 1985.
K. Godłowski, J. K. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.
W. Hensel, Polska starożytna. Wrocław 1988.


Ponadto:
J. Jelinek, Wielki atlas prahistorii człowieka. Warszawa 1977.
M. Brezillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 1981.

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2006, godz. 16:11 - Dariusz Prucnal