:: Lubelski Festiwal Nauki 2007 - kronika ::

:: Lubelski Festiwal Nauki 2007 ::Kronika


20.04.2007.

20 kwietnia br. na KUL-u odbyło się spotkanie koordynatorów uczelnianych oraz przedstawicieli placówek naukowo-badawczych Lubelszczyzny zaangażowanych w organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki 2007.
IV Lubelski Festiwal Nauki - Ruszamy Prof. Piotr Francuz, odpowiedzialny za roboczy kontakt z koordynatorami lubelskich uczelni i instytutów, zaprezentował ogólną ideę Festiwalu, sposób jego realizacji i program ramowy. Przedstawił także sugestie dotyczące pokazów warsztatowych i imprez masowych. Kluczem było tu słowo „wielki” – wielkie idee, osiągnięcia, osobowości, sensacje, tajemnice, wyzwania, niebezpieczeństwa, talenty, manewry parawojskowe, inteligencja i dyktando.
Uczestnicy rozmawiali przede wszystkim o szczegółach organizacyjnych i technicznych Festynu na Starym Mieście, zaplanowanego na 23 września br. Sporo czasu poświęcono też dyskusji na temat internetowej rejestracji uczestników Festiwalu.
Na spotkanie zaproszono także dziennikarzy. Podkreślono ogromny wkład, jaki mogą wnieść w dostarczanie mieszkańcom miasta informacji o imprezach festiwalowych.
Ksiądz Prorektor Mirosław Kalinowski wyraził nadzieję
na zakończenie spotkania, że Festiwal będzie nie tylko prawdziwym świętem polskiej nauki, ale być może uda się zorganizować kilka imprez ogólnouczelnianych integrujących środowisko naukowe Lubelszczyzny, jak np. występ połączonych chórów czy wspólne dyktando.
tekst: Klaudia Giordano24.04.2007.

Mamy już projekt logo Festiwalu oraz szatę graficzną strony www. Całość opracowała pani mgr Anna Kowalczyk z Działu Informacji i Promocji KUL.
projekt_logo_pasek_120    projekt_strony_120


27.04.2007.

27 kwietnia br. odbyło się robocze spotkanie organizatorów z KUL zaangażowanych w przygotowanie Lubelskiego Festiwalu Nauki 2007.
Przedstawiono projekty logo i strony internetowej festiwalu. Autorem projektów jest Anna Kowalczyk. A. Zykubek przedstawił koncepcję strony www Festiwalu. Klaudia Giordano zaprezentowała ramowy plan wieczoru „Kulturalny Humanista”, zaplanowanego w KUL na 25 września br.
 Lubelski Festiwal Nauki 2007Już wiadomo, że wystąpi m. in. Chór Akademicki KUL, a także studencki Teatr ITP ze spektaklem „Józef”. W holu głównym prezentować się będą: Wydawnictwo KUL, Dział Informacji i Promocji KUL, Biuro Karier i Redakcja Encyklopedii Katolickiej. Trwają uzgodnienia dotyczące pozostałych projektów w tym dniu.
Wpłynęły już także pierwsze zgłoszenia na FESTYN, który odbędzie się na Starym Mieście 23 września br. Koordynator KUL przedstawiła również pierwsze projekty zgłoszone przez Instytuty Międzywydziałowe oraz inne agendy KUL, między innymi dyktando integracyjne z języka polskiego (z osobami niepełnosprawnymi), dyktando z języka angielskiego, spotkanie z Anną Dymną, warsztaty duszpasterskie, biała noc w Bibliotece KUL, warsztaty z przedsiębiorczości i wiele innych.

tekst: Klaudia GiordanoWSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona