dr Maria Gorlińska
ur. 24 VIII 1946 r.
Adres służbowy:
Wydział Nauk Humanistyznych KUL,
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
tel.: (081) 4454309
 
   
   
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2010, godz. 14:12 - Aleksandra Dziak