Studia z filologii
polskiej

(1964-1969) 
Katolicki Uniwersytet Lubelski


Mgr filologii polskiej
(1969)
na podstawie pracy: Dialog w liryce XX-lecia
międzywojennego
 

Studia doktoranckie
(1997-2001) 
Katolicki Uniwersytet Lubelski


Doktor nauk
humanistycznych
(2001)
na podstawie pracy: Praca nad poezją w szkolnej
edukacji polonistycznej
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 22:42 - Aleksandra Dziak