Zajęcia na
Wydziale Nauk Humanistycznych 

Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole podstawowej i gimnazjum) (wykład); Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole średniej) (wykład); Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury (ćwiczenia)Zajęcia w Zespole Kolegiów
Nauczycielskich w Zamościu 
Metodyka języka polskiego (ćwiczenia i wykład)  
  
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 22:37 - Aleksandra Dziak