dr Maria Romanowska

 

Koordynator egzaminu maturalnego z języka polskiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

 

e-mail: rommaria@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2010, godz. 16:16 - Aleksandra Dziak