Studia z filologii polskiej (1974-1978)

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Magister filologii polskiej (1978)

 

na podstawie pracy Mityczne kreacje w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (pod kierunkiem prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego)

Studia doktoranckie (1995-2000)

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Doktor nauk humanistycznych (2000)

na podstawie pracy Interpretacja liryki w szkole średniej jako płaszczyzna integracji wiedzy o literaturze, kulturze i języku (pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Opackiej, recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Ingot (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prof. UŚl. Marek Pytasz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2010, godz. 16:36 - Aleksandra Dziak