dr Mariusz Wołońciej z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania otrzymał Nagrodę za zajęcie III miejsca (I miejsce w sekcji nauk humanistycznych) w konkursie na najlepszy plakat i projekt badawczy w
ramach Sesji dla Młodych Badaczy w ramach VIII Międzynarodowego Kongresu Naukowego organizowanego przez Towarzystwo Naukowe (SHP) Societas Humboldtiana Polonorum: Świat bez granic – nauka bez granic, Welt ohne Grenzen – Wissenschaft ohne Grenzen. Toruń 30. VI. 2010.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010, godz. 10:29 - Agata Błachnio