Moduł Marketing i reklama

 

Celem modułu jest wyspecjalizowanie studentów w zakresie zastosowania wiedzy psychologicznej nabywanej w ciągu całych studiów psychologicznych do wyjaśnienia i przewidywania zachowań konsumenckich. Zdobyta wiedza specjalistyczna pozwoli na znalezienie wspólnego języka z osobami o wykształceniu ekonomicznym i marketingowym, zrozumienie oczekiwań i potrzeb w zakresie zastosowania wiedzy psychologicznej wśród przedstawicieli biznesu, opanowanie od strony teoretycznej i wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie planowania i realizacji badań marketingowych (jakościowych i ilościowych), kreowania wizerunku, brandingu, planowania mediów, testowania skuteczności reklam, w tym też nabycie specjalistycznych umiejętności w zakresie badań laboratoryjnych, które dają wgląd w procesy mieszczące się poza kontrolą świadomości i niedostępne dla pomiaru przy użyciu tradycyjnych metod kwestionariuszowych. Skład prowadzących zajęć został dobrany w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać ich wiedzę teoretyczną, metodologiczną i wieloletnie doświadczenie współpracy z przedstawicielami biznesu (Paweł Fortuna, Piotr Francuz, Oleg Gorbaniuk, Bibianna Bałaj, Agnieszka Fudali-Czyż, Wacław Bąk, Emilia Samardakiewicz, Magda Szubielska)

Potencjalne miejsca pracy: instytuty/firmy zajmujące się badaniami rynku i opinii publicznej, firmy PR, agencje reklamy, działy marketingu w korporacjach, doradztwo w zakresie zachowań konsumenckich. Zdobyta wiedza pozwoli z łatwością się odnaleźć również w innych obszarach zastosowań psychologii w biznesie: prawa psychologii i metodologia badań są uniwersalne.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 18:07 - Agata Błachnio