Moduł Mediacje w biznesie

 

Moduł poświęcony jest zagadnieniom powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów  w relacjach biznesowych i środowisku pracy.  Omawia zarówno mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się konfliktu, jak również za sposoby reagowania na konflikt. W ramach prowadzonych zajęć student zdobywa wiedzę niezbędną do zrozumienia  mechanizmów konfliktu – jego uwarunkowań, czynników sprzyjających współdziałaniu w sytuacji konfliktu.  Poznaje specyfikę mediacji, jej różnych rodzajów i zastosowań, kształtuje także umiejętności w zakresie wykorzystania technik mediacyjnych w praktyce.  

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 18:59 - Agata Błachnio