Między wychowaniem a karierą zawodową

Instytut Pedagogiki KUL zaprasza 18 października 2012 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Między wychowaniem a karierą zawodową.

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL, Budynek 3, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

Program:

9.00 - 9.30 Rejestracja

9.30 - 10.00 Otwarcie konferencji - Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, władze Uczelni i Wydziału, Dyrektor WUP w Lublinie, Kurator Oświaty

 

10.00 - 11.20 Sesja plenarna - Aula im. prof. Stefana Kunowskiego - sala 109

 

Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. dr hab. Ryszard Bera


10.00 - 10.20 prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kariery zawodowe młodych uczonych

10.20 - 10.40 prof. dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wychowanie do(ku) pracy, czyli o nieobecnym w dyskursie pedagogicznym

10.40 - 11.00 prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wychowanie do pracy, przez pracę i w pracy problemem nie tylko pedagogiki pracy

11.00 - 11.20 prof. dr hab. Ewa Przybylska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytety w procesie kreowania społeczeństwa uczącego się

11.20 - 11.40 prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Między edukacją a rynkiem pracy - perspektywa europejska

11.40 - 12.00 prof. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zmiany w kształceniu zawodowym - szanse i zagrożenia.

 

12.00 - 12.20 Dyskusja


12.30 - 13.40 Sesje tematyczne

 

sesja 1 Wieloaspektowość rozwoju zawodowego człowieka, sala 108

sesja 2 Wychowanie do pracy i poprzez pracę w różnych środowiskach wychowawczych, sala 103

sesja 3 Dominujące i nowe tendencje w poradnictwie zawodowym, sala 19

sesja 4 Kariera zawodowa a wyzwania rynku pracy, sala 109

 

14.00 - 15.20 Sesje tematyczne cz. II

15.20 - 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji, Aula im. prof. Stefana Kunowskiego - sala 109

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2012, godz. 08:04 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2012-10-17