Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Linguistics Beyond and Within 2021

beyond Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Filologii Celtyckiej oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Językoznawstwa KUL zapraszają do wzięcia udziału w ósmej Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2021: Hierarchies, Boundaries and Continua in Linguistics, która odbędzie się 14-15 października 2021 r. w formie on-line.

 

Konferencja skierowana jest do językoznawców zajmujących się nowatorskimi podejściami do szeroko pojętego językoznawstwa. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i aktualnych badań między naukowcami z Polski i z zagranicy.

 

Wykłady plenarne wygłoszą: Andrew Breeze (University of Navarra), Marcel den Dikken (Eötvös Loránd University), Przemysław Łozowski (UMCS) i Mirosław Pawlak (UAM).

 

Szczegółowy program dostępny jest

http://lingbaw.webclass.co/schedule/

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt mailowy

lingbaw@gmail.com.