Międzynarodowa konferencja naukowa w Łucku (Ukraina)

 

W dniu 24-25 marca 2011 w Łucku na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą „Imagologiczna problematyka polskiej, białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej literatury w kontekście europejskim”. Konferencję organizowała Katedra Polskiej Filologii na Wołyńskim Narodowy Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki, współorganizatorami byli: Katedra Ukraińskiej Literatury (KUL), Tarnopolski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. Hnatjuka, Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Przykarpacki Uniwersytet im W. Stefanyka oraz Brzeski Państwowy Uniwersytet im. O. S. Puszkina.

 

Katedrę Literatury Ukraińskiej KUL reprezentowali Kierownik Katedry Prof. dr hab. S. Andrusiw z referatem „Ukraina i Ukraińcy z perspektywy dyskursu kresowego” wygłoszonym na posiedzeniu plenarnym oraz pracownicy dr M. Kawecka (Swój/Obcy w literaturze ukraińskiego baroku) i doktoranci mgr. E. Moskowicz („Ludzie ze wschodu” jak Inni w zbiorze opowiadań M. Matios „Nacja”), mgr. A. Sadura-Adamek (Obrazy Polaków i Rosjan w eseistyce Jurija Andruchowycza), a także studenci IV roku filologii słowiańskiej: M. Rymarowicz (Polska i Polskość w powieści J. Pilcha „Spis cudzołożnic”. Proza podróżna) i K. Dzida (Zachodni styl życia jako wzorcowe Inne w powieści L. Deresza „Kult”). 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2011, godz. 21:04 - Monika Grygiel