Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. M-ERA jest siecią 38 organizacji z 25 krajów europejskich finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

 

 

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

 

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Estonia, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal.

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00. W wyszukiwaniu partnera zagranicznego przydatne mogą okazać się:

 

Więcej informacje o konkursie: tutaj

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2018, godz. 09:09 - Urszula Czyżewska