Katedra Literatury Rosyjskiej i Katedra Literatury Ukraińskiej KUL

zapraszają do wzięcia udziału w sympozjum nt.

 

Mikołaj Gogol w interpretacjach i krytyce literackiej.

Dwusetna rocznica urodzin pisarza

       

Spotkanie zaplanowano na 14 maja 2009 roku, a jego celem byłaby refleksja nad spuścizną pisarską M. Gogola i uczczenie tym samym 200. rocznicy urodzin twórcy, jaka przypada w 2009 roku.

            Dzieło Mikołaja Gogola (1809-1852), pisarza o niezwykłej osobowości twórczej, z mniejszym bądź większym natężeniem, analizowane jest do dzisiaj. Chcielibyśmy zatem w trakcie obrad i dyskusji na sympozjum przypomnieć dotychczasowe badania, analizy i interpretacje jego dorobku, ale oprócz refleksji podsumowującej, zwrócić również uwagę na nowe propozycje odczytania jego wciąż intrygującej i oryginalnej twórczości, rozpiętej między antypodami komizmu i tragizmu. Dorobek literacki Mikołaja Gogola, Ukraińca z pochodzenia, przedstawia także interesujący obiekt badań jako scalenie pierwiastków kultury i mentalności ukraińskiej z pierwiastkami kultury i estetyki życia literackiego w Rosji, a więc staje się niejako uosobieniem dyskursu dwukulturowości, czy nawet - jeśli uwzględnić jego prace teoretyczne, gdzie pojawiają się idee na temat cywilizacji religijnej – dyskursu kulturowego uniwersalizmu. Warto także podjąć rozważania nad drugim okresem życia i twórczości pisarza, sygnowanego przez jego zintensyfikowaną religijność, prostrację duchową i zarazem kryzys twórczy, wciąż różnie rozumiany i przybliżany w pracach krytycznych.

 

            Organizatorzy sympozjum proponują następujące płaszczyzny dyskusji nad sylwetką twórczą Gogola:

  1. Analiza i interpretacja dzieła Gogola (nowe propozycje badawcze),
  2. Krytyka literacka o Gogolu – stara i nowa,
  3. Recepcja dorobku i badań (gogoloznawstwo) w Polsce, w Rosji i na Ukrainie.

Liczymy na  pozytywne przyjęcie naszego zaproszenia do uczestnictwa w sympozjum. Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać na adres e-mailowy: anewoz@kul.lublin.pl

 

Organizatorzy sympozjum

 

           prof. dr hab. Stefania Andrusiw        prof. dr hab. Anna Woźniak 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2009, godz. 21:05 - Monika Grygiel