Program MOST skierowany jest do studentów, którzy chcą przez jeden semestr lub rok akademicki realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce. Obecnie w programie MOST uczestniczą wszystkie polskie uniwersytety oraz Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.

Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciego semestru studiów. Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów danego kierunku lub kierunków pokrewnych.

 

Program MOST skierowany jest do studentów I i II stopnia oraz doktorantów, którzy przez jeden semestr lub rok akademicki chcieliby realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce.

 

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Regulamin programu MOST

> Wymagane dokumenty

 

Szczegółowych informacji udziela pani mgr Magdalena Pranagal (Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów, Gmach Główny KUL, pok. 200), study@kul.pl tel. 81 445 41 37

oraz koordynator MOST w Instytucie Socjologii – dr hab. Jadwiga Plewko (pok. C-354, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego; plewko@kul.lublin.pl)

 

Zachęcamy do aplikacji!

 

Więcej>>

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 11:33 - Tomasz Peciakowski