Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.:

  • dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – upływa w dniu 27 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

KUL może występować tylko jako partner projektu.

Szczegółowe informacje, uchwały, załączniki do oferty:

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017, godz. 13:39 - Urszula Czyżewska