Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach:

 1. Health sciences
 2. Agriculture
 3. Biosciences and biotechnology
 4. Environment and climate change
 5. Water and green technology
 6. Maritime economy
 7. Clean coal technology
 8. Information and communication technology (ICT).  

Wnioskodawcą w konkursie może być:

 1. jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę;
 2. konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą dwie lub więcej jednostek naukowych.

W konkursie biorą udział polsko-południowoafrykańskie konsorcja badawcze (co najmniej jeden podmiot z Polski oraz co najmniej jeden partner z Republiki Południowej Afryki).

 

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

 1. Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług;
 3. Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi maksymalnie 450 000 PLN na projekt. Dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

 

Termin składania wniosków upływa 9 lipca 2018 r.

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:11 - Urszula Czyżewska