Za swą aktywność naukową i pisarską ks. prof. Jan Walkusz
     był wielokrotnie nagradzany:

 

punktor_drewno laureatem kilku konkursów poetyckich,

punktor_drewno  stypendystą "Fundacji Kopernikańskiej"
          w zakresie literatury (1990-1992),

punktor_drewno odznaczony nagrodą R. Wróblewskiego (1991),
     naukową im. F. Skowyry (1992)
     a także "Medalem Stolema" (1997).

 

Nagrody i odznaczenia:

  • Kapelan honorowy Jego Świątobliwości (2004)
  • Indywidualna Nagroda Rektora KUL II stopnia za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej (2008)
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2010)
  • Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011)
  • Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej (2015)
  • Indywidualna Nagroda Rektora KUL II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, kształcenie kadr naukowych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (2015)
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019, godz. 09:32 - Ewa Zięba