• Witold Kołbuk, Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski, Wydawnictwo Werset, Lublin 2021, ss. 591.

 

 • Мария Опеля и др., Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского, przekład Marcin Cybulski, Wydawnictwo Werset, Lublin 2021, ss. 129.

 

 • Magdalena Kawęcka, Maria Mocarz-Kleindienst, Beata Siwek, Małgorzata Wideł-Ignaszczak (red.), Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 380.

 

 • Magdalena Kawęcka, O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych. Studium porównawcze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 310.

 

 • Grigorij Marjamow, Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy, przekład i opracowanie M. Cybulski, Lublin 2019 (data ukazania się: 2020), ss. 162.

 

 • Orest Drul, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Worochtarium, przekład A. Saweneć, Lublin 2019, ss. 219.

 

 • Салман Рушді, Золотий дім, przekład A. Saweneć, Львів 2019, ss. 496.

 

 • Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia, red. A. Woźniak, Lublin 2019, ss. 335.

 

 • Lew Szestow, Dziennik myśli. Pochwała głupoty, przekład i opracowanie A. Woźniak, Lublin 2018, ss. 136.

 

 • Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, przekład i opracowanie M. Cybulski, Warszawa 2018, ss. 200.

 

 • Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, przekład, opracowanie i posłowie M. Cybulski, Warszawa 2018, ss. 296.

 

 • M. Wideł-Ignaszczak, Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, Lublin 2017, ss. 252.

 

 • M. Cybulski, Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin 2017, ss. 200.

 

 • M. Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin 2017, ss. 292.

 

 • Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии/Motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej, wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego O. Lewicka, Lublin 2016, ss. 94.

 

 • Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 3, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Archangielska, H. Duda, A. Nowacki, D. Nowacka i in, Lublin 2016, ss. 294.

 

 • Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 3, red. A. Lenart, M. Sidor, Lublin 2016, ss. 316.

 

 • M. Grygiel, Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin 2016, ss. 232.

 

 • M. Cybulski, Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015, ss. 495.

 

 • A. Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice o twórczości pisarza (Алексей Ремизов на распутье литературы), Lublin 2015, ss. 358.

 

 • M. Mocarz-Kleindienst, M. Kawęcka, Rosyjsko-polski słownik terminów biznesowych, Lublin 2015, ss. 100.

 

 • M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, Polsko-ukraiński słownik terminów dziennikarskich z suplementem ukraińsko-polskim, Lublin 2015, ss. 142.

 

 • Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 2, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, Lublin 2015, ss. 282.

 

 • Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 1, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, Lublin 2014, ss. 298.

 

 • W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich, red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2014, ss. 278.

 

 • M. Cybulski, ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013, ss. 216.

 

 • Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin 2013, ss. 415.

 

 • A. Nowacki, „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Lublin 2013, ss. 228.

 

 • „Labirynt”. Antologia współczesnego dramatu białoruskiego, red. B. Siwek, Radzyń Podlaski 2013, ss. 414.

 

 • W. Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Lublin 2013, ss. 244.

 

 • Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 2, red. M. Sidor, Lublin 2013, ss. 220.

 

 • Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 1, red. M. Sidor, Lublin 2012, ss. 130.

 

 • D. Nowacka, A. Świć, A. Nowacki, Let’s talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik językowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності, Lublin 2012, ss. 336.

 

 • M. Mocarz, Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Lublin 2011, ss. 245.

 

 • B. Siwek, Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, Lublin 2011, ss. 412.

 

 • W kręgu wartości. Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, ss. 270.

 

 • Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 374.

 

 • Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią, red. D. Nowacka, A. Nowacki i in., Lublin 2010, ss. 344.

 

 • M. Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 222.

 

 • M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009, ss. 257.
Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021, godz. 21:00 - Marcin Cybulski