Współpraca międzynarodowa

 

Sekcja Psychologii Rodziny KNSP KUL od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem Narodowym „Akademia Ostrogska” na Ukrainie. Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, był wyjazd na organizowaną w Ostrogu konferencję, pod tytułem „Współczesna rodzina: problemy i perspektywy ich rozwiązania”. Potem zaprosiliśmy studentów Akademii do Lublina, żeby wspólnie zorganizować kolejną konferencję, tym razem pod tytułem „Wyobraźnia i życie”.

 

W tym roku zajmujemy się wspólnym projektem badawczym, łączącym tematykę rodziny: dominującego modelu, podziału ról w rodzinie i więzi łączących jej członków z problemem różnego rodzaju lęków. Będziemy prowadzić badania w Polsce i na Ukrainie, przystosowywać do tego celu metody, porównać wyniki ze względu na ewentualne różnice kulturowe, a wreszcie prezentować je na kolejnych spotkaniach studentów naszych Uczelni.

 

Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z zarządem Sekcji.

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2013, godz. 18:54 - Monika Mazurek