Sprawozdanie z działań Sekcji Psychologii Rodziny KNSP KUL

 

W roku akademickim 2014/15 członkowie sekcji:

  • zrealizowali projekt badawczy „Rodzina pochodzenia a poziom lęku w dorosłości”,
  • przygotowali poster na Ogólnopolską Sesję Plakatową w ramach AKTUALIÓW 2015, przedstawiając w nim wyniki badań z wymienionego wyżej projektu,
  • zaangażowali się w organizację AKTUALIÓW 2015 w zakresie pozyskiwania patronów medialnych oraz Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin,
  • uczestniczyli w spotkaniu z zaproszonymi gośćmi: panią Agnieszką Muchą- psychologiem pracującym w domu dziecka oraz panią dr Katarzyna Litwińską-Rączką- psychoterapeutką,
  • uczestniczyli w projekcji filmu i dyskusji na temat pornografii.
Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2015, godz. 10:09 - Monika Mazurek