Działalność Sekcji Psychologii Rodziny w roku akademickim 2016/2017 jest zawieszona. Zapraszamy do uczęszczania na spotkania innych sekcji.

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 22:00 - Magdalena Pietnoczko