COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

 

CELE PROGRAMU COST:

  • Ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research);
  • promuje zaawansowane badania multidyscyplinarne;
  • buduje Europejską Przestrzeń Badawczą (European Research Area);
  • podnosi poziom mobilności naukowców z Europy (poprzez tworzenie sieci naukowej wokół danej problematyki badawczej umożliwia nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy badaczami z różnych krajów wchodzącymi w skład danej Akcji COST);
  • podnosi jakość europejskich badań naukowych;
  • łączy różne pokolenia naukowców i wspiera ich w dążeniu do realizacji tych samych celów.

 

COST składa się z tzw. Akcji COST (COST Actions). O Akcjach mówi się obrazowo, że są to swojego rodzaju "parasole", pod osłoną których wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów przez badaczy z różnych krajów, którym przyświeca ten sam cel.

 

CZYM SĄ AKCJE COST? AKTUALNE AKCJE COST (POBIERZ)

Akcje COST są elastycznymi, szybkimi efektywnymi i wydajnymi  instrumentami z których mogą korzystać badacze, inżynierowie oraz naukowcy w celu współpracowania i koordynowania badań finansowanych przez swoje jednostki naukowe. Akcje COST umożliwiają Europejskim naukowcom wspólne rozwijanie swoich pomysłów we wszystkich możliwych dziedzinach nauki i technologii.

 

Program realizowany jest poprzez Akcje COST, które są dedykowane konkretnym obszarom naukowo-badawczym. Akcja COST to sieć naukowców i praktyków zogniskowana wokół projektów badawczych w dziedzinie, którą zainteresowanych jest co najmniej siedem krajów członkowskich COST. Każda Akcja COST ma swoje cele i jest nastawiona na konkretne rezultaty, które wymienione są w Memorandum of Understanding.

 

UWAGA: Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je kraje/jednostki naukowe. A jedynie koszty koordynacji pokrywane są z budżetu COST.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 07:07 - Urszula Czyżewska