NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

 

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

 

Harmonogram konkursu: 

  • termin składania outline proposals: 19 lutego 2019 r.; godz. 14.00 CET
  • zaproszenie do składania full proposals: maj 2019 r.
  • termin składania full proposals: wrzesień 2019 r.
  • wyniki konkursu: marzec 2020 r.

Dokumentacja konkursowa: link

Szczegółowe informacje o konkursie: link

 

 

 

źródło: NCN

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 07:42 - Urszula Czyżewska