„Roczniki Teologii Duchowości” (poprzedni tytuł: „Roczniki Teologiczne”, z. 5: Teologia Duchowości). Zostały założone w 1991 r. w Lublinie. Są pismem Instytutu Teologii Duchowości Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mającymi na celu naukową, krytyczną prezentację różnych nurtów, tendencji i aspektów chrześcijańskiego doświadczenia duchowego (ujmowanego w jego rozwoju, począwszy od początków życia duchowego aż po jego mistyczny wyraz) autorów duchowych z przeszłości, jak i, zwłaszcza,  współczesnych. Uwzględniają kwestie z zakresu historii i metodologii teologii duchowości i jej relację do innych dyscyplin teologicznych oraz związki z niektórymi naukami pomocniczymi (antropologia, psychologia, socjologia).

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016, godz. 11:53 - Leszek Wojtowicz