O projekcie

 

Projekt "UNISERVITATE: Service-learning in Catholic Higher Education"

 

W latach 2021-2023 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uczestniczy w międzynarodowym projekcie mającym na celu wdrożenie metody Service Learning, łączącej nauczanie akademickie ze służbą na rzecz społeczeństwa, poprzez praktyczne zaangażowanie dotyczące realnych wyzwań i problemów. 

W projekcie uczestniczą uczelnie katolickie z całego świata. KUL jest w grupie roboczej z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt (koordynatorzy), Katolickim Uniwersytetem w Betlejem i Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie. 

 

Oficjalna strona projektu: www.uniservitate.org

 

Osoby zainteresowane wdrażaniem metody Service Learning na zajęciach dydaktycznych oraz współpracą w tym zakresie zapraszamy do kontaktu Zespołem Koordynującym projekt na KUL:

uniservitate@kul.pl 

dr inż. Jan Kamiński

+48 698 869 440 

 

Dofinansowanie zajęć z funduszu UNISERVITATE: Dofinansowanie można otrzymać np. na potrzeby materiałów papierniczych lub plastycznych do prowadzenia zajęć, przejazdy studentów do miejsca odbywania zajęć, itp. W tym celu należy wypełnić kartę zajęć i przesłać ją na adres uniservitate@kul.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem.
 
 

 

WYDARZENIA:

 

17 listopada - 15 grudnia 2023: webinary service learning 
zapisy: https://forms.gle/KY8mgbRYRvdFZobL9

 

8-9 listopada 2023: IV Global Symposium Uniservitate, Manila
https://www.kul.pl/iv-global-symposium-uniservitate-service-learning,art_104804.html
https://www.uniservitate.org/symposium-uniservitate/iv-global-symposium-uniservitate/
The voices of youth: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJgzp92T-kk19U4HwWXl6m63WFfocUp7

24-25 sierpnia 2023: 26th International Service-Learning Conference, Buenos Aires
https://seminario.clayss.org/en

https://www.uniservitate.org/2023/09/15/the-education-of-the-future-is-here-its-called-service-learning/

 

25-26 maja 2023: konferencja “Current Status and Future Prospects of Service Learning, Uniwersytet w Betlejem
https://www.bethlehem.edu/ic/icp/icp-symposuim/#about
https://www.uniservitate.org/2023/06/26/service-learning-experiences-as-beacons-of-hope-in-the-holy-land/
https://noticias.clayss.org/en/node/1218

 

30 listopada 2022: spotkanie online "Service Learning for Recovery of Ukraine", zorganizowane przez partnera z projektu Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie
https://ucu.edu.ua/en/news/suspilno-oriyentovane-navchannya-dlya-vidbudovy-ukrayiny/

 

27-28 października 2022: III Global Symposium Uniservitate, Rzym
https://www.uniservitate.org/iii-global-symposium-uniservitate/

 

25-26 sierpnia 2022: 25th International Service-Learning Conference, Buenos Aires
https://www.kul.pl/service-learning-w-misji-kul,art_99993.html

 

9 sierpnia 2022: spotkanie z Matthew Komelskim z Virginia Tech University w Blacksburg w USA: https://www.kul.pl/na-kul-o-metodzie-service-learning-czyli-uczeniu-sie-przez-sluzbe,art_99943.html

 

20-22 września 2022: międzynarodowa konferencja "Transformation CAMPus: committed, future-oriented, individual", Eichstätt-Ingolstadt
https://www.ku.de/en/studium/lehrprofil/service-learning-conference

https://www.kul.pl/konferencja-programu-uniservitate-transformation-campus-committed-future-oriented-individual,art_100193.html

 

lipiec 2022: artykuł o SL i Uniservitate w Przeglądzie Uniwersyteckim KUL: https://www.kul.pl/files/1894/1220puinformacja/PRZEGLAD_nr_2_191.pdf 

 

lipiec 2022: wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Uniservitate Award dla Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz pracowników Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL: https://www.kul.pl/wyroznienie-uniservitate-award,art_99921.html

 

luty 2022: pracownicy naukowi KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL i prof. dr hab. Adam Biela, wśród autorów międzynarodowej publikacji: "Service-learning pedagogy and the teachings of the Catholic Church".

https://www.kul.pl/pracownicy-naukowi-kul-wsrod-autorow-miedzynarodowej-publikacji-poswieconej-metodzie-service-learning,art_98054.html

https://www.uniservitate.org/2021/12/23/service-learning-pedagogy-and-the-teachings-of-the-catholic-church/

 

25-26 listopada 2021: Międzynarodowa konferencja i warsztaty szkoleniowe dla wykładowców, studentów, pracowników administracji KUL oraz partnerów zewnętrznych "Nauka poprzez służbę" / "Learning by serving" Raport: link

 

28-29 października 2021: II Global Symposium Uniservitate (online): https://www.uniservitate.org/ii-global-symposium-uniservitate/. Poster KUL, dostępny pod linkiem: https://miro.com/app/board/o9J_lp_EnBQ=/ (section 3)

 

7 i 27 października 2021: pierwsze spotkania informacyjne na KUL

 

6-16 maja 2021: ankieta wewnętrzna do nauczycieli KUL

 

marzec-czerwiec 2021: udział zespołu projektowego w szkoleniu: "Training for Leaders - Institutionalization of Service-Learning in Catholic Higher Education", edycja I, CLAYSS http://www.clayss.org.ar/ 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona