Niżny Nowogród 2019

 

W dniach 18-26 sierpnia 2019 w Niżnym Nowogrodzie w Rosji odbyła się szkoła letnia dla studentów i doktorantów z Polski i Rosji LITERATURA EMIGRACJI ROSYJSKIEJ: POSTACI, LOSY, DZIEŁA. Organizatorem wydarzenia był Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Kuźmy Minina w Niżnym Nowogrodzie. Letnia szkoła została przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia.

Wśród uczestników letniej szkoły znaleźli się reprezentanci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwenci i studenci filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej: Milena Kaproń, Alicja Macedońska, Michalina Dudzińska, Łukasz Cisek i mgr Justyna Dąbrowska, a w gronie wykładowców nasz Uniwersytet reprezentowała dr hab. Monika Sidor.

Uczestnicy szkoły letniej mogli zrozumieć problemy literatury rosyjskiej emigracji, biorąc udział w warsztatach: „Literatura emigracji rosyjskiej w świetle literaturoznawstwa współczesnego” i „Niżny Nowogród na literackiej mapie Rosji”. W ramach programu szkoły nie tylko uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i okrągłych stołach, ale mogli też odkryć literacki Niżny Nowogród na własnych nogach. Odbyły się liczne wycieczki śladami pisarzy: Maksyma Gorkiego i Jewgienija Czirikowa, wyprawy do muzeów, pobliskich miejscowości oraz rejs po Wołdze. Pozostały po nich piękne wrażenia, nowe umiejętności językowe, a przede wszystkim nowe, wspaniałe przyjaźnie.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć na stronie https://www.facebook.com/IFSKUL/

Pozdrawiam

Łukasz Cisek

 

 

Relacja z wyjazdu do Briańska

 

Rokrocznie studenci filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej korzystają z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych. W trakcie pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich mają oni możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych oraz zapoznania się z kulturą i realiami życia codziennego, w tym studenckiego, Rosji i Ukrainy.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją słowno-wizualną naszej byłej studentki, dr Joanny Kozieł, która przebywała na półrocznym stypendium na Uniwersytecie Państwowym im. I. G. Pietrowskiego w Briańsku (Rosja).

 

Relacja z pobytu

 


 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, władze Instytutu Filologii Słowiańskiej starają się uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną, zapewniając możliwość różnorakich wyjazdów zagranicznych w formie wycieczek i objazdów naukowych, wymiany studenckiej oraz realizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej. W rezultacie tak prowadzonej polityki studenci filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej otrzymali możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych.

Jednym z rodzajów aktywności wyjazdowej jest europejski program wymiany studentów i pracowników szkół wyższych Erasmus+. Jego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Dzięki uczestnictwu w tym programie i przyznawanemu stypendium, studenci otrzymują możliwość semestralnego lub rocznego wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej, gdzie realizują program odpowiadający programowi nauczania na uczelni macierzystej.

 

Uczelnie partnerskie programu Erasmus+:

 

Erasmus+ z Krajami Partnerskimi spoza obszaru Unii Europejskiej:

  • Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobycz, Ukraina) http://ddpu.drohobych.net/
  • Національний університет Острозька академія (National University of Ostroh Academy, Ostrog, Ukraina) http://www.oa.edu.ua
  • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Czerniowce, Ukraina) http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua

 

Inną propozycją są programy rządowe. Od wielu lat dwukrotnie w ciągu roku dzięki stypendiom Rządu RP na semestralne studia w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie wyjeżdża dwu- lub trzyosobowa grupa studentów studiów I oraz II stopnia.

Na mocy porozumienia międzyuczelnianego (umowy bilateralne) nasi studenci specjalności ukraińskiej mogą wyjeżdżać na staże studenckie (2-4 tygodnie) w Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina). Studenci specjalności rosyjskiej mogą korzystać z semestralnych staży studenckich w Uniwersytecie Państwowym im. G. Pietrowskiego w Briańsku (Rosja).

Od roku akademickiego 2012/2013 studenci specjalności rosyjskiej i ukraińskiej (ze znajomością języka rosyjskiego) mają możliwość wyjazdu do Petersburga. Program wyjazdu przewiduje udział w szkoleniach i seminariach w branży turystycznej, zakończony uzyskaniem certyfikatu, oraz wycieczkę po miejscach związanych z wybitnymi pisarzami literatury rosyjskiej. 

Każdego roku w porze wiosennej pracownicy filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej organizują całotygodniowe objazdy naukowe po Ukrainie. Uczestniczyć w tych przedsięwzięciach mogą zarówno studenci ukrainistyki, jak i rusycystyki.

Pracownicy filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej wciąż pracują nad poszerzeniem oferty wymian studenckich.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów udzielają:

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL (kierownik Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich): momar@kul.pl

dr Albert Nowacki (koordynator programu Erasmus+ w IFS): anowacki@kul.pl

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020, godz. 19:10 - Marcin Cybulski