Aktualności

"Odpamiętywanie polsko-żydowskie". Spotkanie z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem

Polacy i Żydzi. Literacka komparatystyka pamięci20 października 2021 r. o godz. 17.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”  w Lublinie (ul. Grodzka 21) odbędzie się spotkanie dyskusyjne wokół książki prof. Sławomira Jacka Żurka "Odpamiętywanie polsko-żydowskie". Panel pt. "Polacy i Żydzi. Literacka komparatystyka pamięci" poprowadzi Andrzej Jaroszyński, w dyskusji udział wezmą: dr hab. Piotr Weiser, prof. UKSW (Żydowski Instytut Historyczny), ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki (KUL), prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL). Fragmenty książki odczyta Witold Dąbrowski (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN).

Spotkanie będzie transmitowane również na YouTube Bramy Grodzkiej.


Tytuł monografii literaturoznawcy, dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej prof. Sławomira Jacka Żurka „Odpamiętywanie polsko-żydowskie” można uznać za określenie całego procesu dokonującego się od ponad trzydziestu lat (od roku 1989) w badaniach historycznych, kulturoznawczych i literaturoznawczych obejmujących wkład polskich Żydów w rozwój kultury polskiej, ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz relacje między nimi a pozostałymi Polakami. Podjęcie tego rodzaju eksploracji było poprzedzone ciszą, która po rozpętanej przez hitlerowców eksterminacji Żydów zapadła wokół ich wielowiekowej obecności w Rzeczpospolitej. Prowadzone w latach 1945–1989 oglądy naukowe – odnoszące się i do tej obecności, i do unicestwienia świata żydowskiego w czasie Holokaustu – miały bardzo ograniczony zakres. Władze komunistyczne nie widziały bowiem potrzeby ani przywoływania dziejowego istnienia polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, ani pochylenia się nad ich „zniknięciem” podczas wojny. Taka polityka sprawiła, że dla większości Polaków zarówno świat żydowski sprzed drugiej wojny światowej, jak i sama Zagłada stały się zaledwie artefaktami powstałymi w oparciu o przebiegające w kulturze procesy postpamięciowe.