Aktualności

Odszedł do Pana ks. prof. Józef Turek


Ś.
 ╬ P.

Ks. dr hab. Józef Turek 
Profesor KUL
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości

 


Urodzony 18 września 1946 r. w Naszacowicach
Zmarł 4 czerwca 2010 r. w Lublinie

Kierownik Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998 r.)
Prodziekan Wydziału Filozofii KUL (1999-2002, 2008-2009)
Wykładowca filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych
w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie

Żarliwy Uczony, wybitny Specjalista w zakresie filozofii przyrody
oraz relacji między nauką, filozofią i religią,
niestrudzony Nauczyciel akademicki,
gorliwy Kapłan, niezmordowany Spowiednik,
całą duszą oddany Kościołowi, ufnie przyjmujący wolę Bożą,
Człowiek wrażliwy, pracowity i skromny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 czerwca 2010 r.,
Msza św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00,
Nabożeństwo żałobne w
 Naszacowicach o godz. 15.00,
 
Msza św. w Podegrodziu o godz. 17.00,
złożenie Zwłok do grobu na cmentarzu parafialnym.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...


Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Filozofii
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
oraz społeczność akademicka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

 

Po Mszy św. w Kościele Akademickim KUL będzie oczekiwał autokar, który przewiezie żałobników do rodzinnej parafii ks. prof. Józefa Turka, na nabożeństwo żałobne oraz złożenie Zwłok do grobu na cmentarzu parafialnym.