FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

 

 

W ofercie edukacyjnej posiadamy następujące studia:

 

 • 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia - moduł ROSYJSKI (grupa początkująca oraz grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
 • 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia - moduł UKRAIŃSKI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • 2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia - moduł ROSYJSKI
 • 2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia - moduł UKRAIŃSKI

 

Podejmując studia na kierunku filologia słowiańska studenci wybierają jeden z powyższych modułów kształcenia.

 

W ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia proponujemy:

 

 • BOGATĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ w zakresie kultury, języka, historii oraz literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi, wysoki poziom kształcenia pod okiem doświadczonej kadry naukowej oraz native speakerów;
 • INTENSYWNĄ NAUKĘ JĘZYKA ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO i ANGIELSKIEGO z możliwością doskonalenia swoich umiejętności językowych w ramach wyjazdów zagranicznych;
 • STYPENDIA, WYMIANY I STAŻE NAUKOWE w zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach umów z uczelniami partnerskimi w Rosji oraz na Ukrainie, a także w ramach programu ERASMUS (Moskwa, Petersburg, Tallin, Ryga, Ołomuniec, Briańsk, Mediolan, Tarnopol, Drohobycz, Lwów)
 • ATRAKCYJNE SPECJALIZACJE ZAWODOWE: 

 

 

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ PRACY DZIENNIKARSKIEJ (studia pierwszego stopnia)  ma na celu przygotowanie studentów do pracy w mediach i instytucjach kultury, organizujących cykliczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w naszym regionie i na Ukrainie.

 

ROSYJSKI JĘZYK KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ (studia pierwszego stopnia) - ułatwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, uczestniczących we współpracy i w wymianie gospodarczej z krajami wschodniosłowiańskimi, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach spedycyjnych oraz w instytucjach wymiany kulturalnej ze Słowiańszczyzną Wschodnią.

 

TŁUMACZENIOWA (studia drugiego stopnia) - przygotowuje do pracy w charakterze tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, dokumentacji celnej, turystyki, literatury pięknej. To, co wyróżnia tę specjalizację – to bogaty program zajęć z zakresu tłumaczenia filmowego(wersji lektorskiej, napisów, dubbingu, wersji dla niesłyszących, tzw. audiodeskrypcji)Specjalizacja daje solidne podstawy do starań o uzyskanie statusu tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego/ukraińskiego.

 

NAUCZYCIELSKA (studia pierwszego i drugiego stopnia) – daje kwalifikacje i uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia), w gimnazjum i szkole średniej (po ukończeniu studiów drugiego stopnia), jak również w szkołach językowych.

 

Uzupełnieniem programu każdej specjalizacji są praktyki. Ich celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, zapoznanie się ze środowiskiem pracy w konkretnych instytucjach oraz oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

  

 

Osoby, pragnące podejmować inicjatywy naukowe i twórcze, mogą realizować swoje pomysły w ramach aktywnie działającego Koła Naukowego Studentów Filologii Słowiańskiej, jak również angażować się w przygotowania licznych wydarzeń cyklicznych z udziałem studentów i przedstawicieli uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Należą do nich:

  

 

 • Konkurs Wiedzy o Rosji (Język – Kultura – Historia – Realia)
 • Multimedialny konkurs wiedzy o Ukrainie
 • Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej
 • Konferencja naukowa „Przestrzeń kulturowa Słowian”
 • Kulturalia

 

 

Rokrocznie studenci filologii słowiańskiej KUL aktywnie uczestniczą w finałowej edycji Konkursu Recytatorskiego w Krakowie, w Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Występują z referatami oraz krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestniczą w objazdach naukowych do Rosji (Petersburg) na Ukrainę (Odessa, Lwów) – relacje z zagranicznych pobytów umieszczone są na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej: https://www.kul.pl/instytut-filologii-slowianskiej

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017, godz. 14:31 - Monika Grygiel