Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II będzie gościł dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli wydziałów prawa i administracji osiemnastu polskich uniwersytetów. Wezmą oni udział w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych, który odbędzie się 12-14 września 2018 r. Miejscem obrad będzie Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

 

Program Zjazdu, w tym szczególnym roku, będzie dotyczył problemów związanych z wejściem w życie Ustawy 2.0. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Panele dyskusyjne zostały poświęcone następującej problematyce:

• Struktura i kompetencje organów uczelni w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym usytuowanie dzisiejszych wydziałów); autonomia statutowa uczelni i jej zakres.
• Pracownicy uczelni, ścieżki kariery naukowej (i dydaktycznej) oraz kształcenie doktorantów w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
• Ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin i przyznawanie kategorii naukowej w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk humanistycznych i społecznych), lista wydawnictw i lista czasopism.
• Zmiany w procedurze nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych 2018 jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 100- lecia jubileuszu KUL. Początki studiów prawniczych na naszej Alma Mater sięgają 1918 roku i łączą się ściśle z powstaniem uniwersytetu.

 

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych został zorganizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Potulickiej, KGHM Miedź Polska S. A., Union Investment TFI S.A., PGNiG, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Suempol Sp. z o. o., Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o."

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 13:27 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-09-11