15.30 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie seminarium
16.05 Wykład - dr hab. Anna Horolets (UW), Teren w antropologicznych badaniach mobilności przestrzennej
17.00 Dyskusja
 
Spotkaniu przewodniczy: dr hab. Jadwiga Plewko